Lärare inom småbarnspedagogik, vikariat

Vanda stad, Fostran och lärande, Svenskspråkiga servicen
Håkansböle daghem

Galoppbrinken 5, 01200 Vanda

Anställningsförhållandets längd: visstidsanställning 01.11.2021 - 18.08.2022


Du vill väl ha världens bästa jobb med dom bästa kollegorna? 

Lärare inom småbarnspedagogik är absolut det roligaste och mest givande jobbet man kan tänka sig att ha! Vi erbjuder nu ett  vikariat på Håkansböle daghem. 

Hos oss är barnet i centrum för all vår verksamhet. Vi jobbar för att vara en lärande organisation där verksamheten och miljön utvärderas och vidareutvecklas utgående från barnens behov och intressen. Vi har en flexibel och lösningsinriktad verksamhetskultur där du kan påverka verksamheten och växa i din yrkesroll. Under pågående verksamhetsår har vi valt att satsa på att utveckla utomhuspedagogiken och det skulle vara roligt att du är med från första början med dina idéer! 

Vi söker dig som är genuint nyfiken på barn och vill lära dig av och tillsammans med dem. Du kan vara i slutskedet av dina studier, nyexaminerad eller har längre erfarenhet – i alla fallen finns det möjlighet för dig att växa tillsammans med engagerade kolleger.  

I Vanda vågar vi göra saker på ett nytt sätt. I Vanda har du omfattande möjligheter att utveckla verksamheten och utveckla ditt eget kunnande. Vanda stad erbjuder goda utbildningsmöjligheter och de mångsidiga nätverken fungerar som ett stöd för dig i din professionella roll.


Uppgifter om anställningen

Behörighetsvillkor: Lärare i småbarnspedagogik (Behörighet som lärare inom småbarnspedagogik enligt lagen om småbarnspedagogik)

Utöver behörighetsvillkoren förutsätter vi: en hög nivå på språkkunskaper i svenska.

Villkoren i tjänsteförhållandet bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA).

Lönesättning: 2647,26 euro/mån.,+ eventuella tillägg, dessutom ett eventuellt tillägg baserat på tidigare arbetserfarenhet.

Tillstånd som krävs: Den utnämnda personen ska uppvisa ett giltigt utdrag ur brottsregistret. Vi kontrollerar att personer som utses till att arbeta med vård av barn under skolåldern lämnat en utredning om eventuell förekomst av tuberkulos i andningsorganen (lagen om smittsamma sjukdomar § 55)

Antalet anställningar: 1

Prövotid: Anställningen har 6 månader prövotid

Heltids-/deltidsarbete: heltid

Typ av anställning: arbetsavtalsförhållande

Arbetstid: 38 h 15 min/vecka 


Kontaktinformation:

daghemsföreståndare
Fagerström, Susanna
0503124823
susanna.fagerstrom@vantaa.fi


Vanda är en ansvarsfull arbetsgivare. Vi stöder våra anställdas välbefinnande och kompetens, och främjar en god atmosfär inom arbetsgemenskaperna. Vi utvecklar ständigt vårt chefsarbete.
Skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Videointervju kan användas i rekryteringsprocessen.

Ansökningstiden börjar: 11.08.2021 15:00Ansökningstiden går ut: 30.10.2021 16:00

Dela jobbannonsen

Työpaikan luokittelut
Typ av anställning
Antalet anställningar
Ansökningskriterier
Annonsens språk
Yrkesområde/kategori
Anställningsförhållandets längd