Päätoiminen tuntiopettaja, 2 paikkaa, lentokoneasennus, Varia


Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Toisen asteen koulutus Vantaan ammattiopisto Varia

Rälssitie 13, 01530 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.06.2021 tai sopimuksen mukaan - 


Haemme kahta lentokoneasennuksen ammatillisten aineiden päätoimista tuntiopettajaa alkaen 1.6.2021 Varian Aviapoliksen toimipisteeseen. Työ sisältää laaja-alaisesti EASA osa 66/147 opetusalueiden teoria- ja käytännön opetusta.

Opetustehtävien lisäksi toimit opiskelijoiden vastuuopettajana, kokeiden vastaanottajana sekä käytännön töiden arvioijana.

Tehtäviin kuuluu myös opetuksen suunnittelu- ja kehittämistyötä sekä opiskelijoiden ohjaamista työpaikoilla.  Työ sisältää toimimista EASA osa 147 organisaation vastuutehtävissä.

Toinen tehtävä sisältää tiimin opiskelijahallintojärjestelmäosaajan (Studenta) tehtävät ja toinen ohjaamisen ja palautteenantamisen välineen (OPA) käytön koordinointitehtävät.

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Arvojamme ovat avoimuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja ammatillisella uralla etenemiseen.

Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Työyhteisöjen ilmapiiri on tutkitusti hyvä ja suurin osa henkilöstöstä suosittelisi Vantaata työnantajana myös ystävilleen. Työsuhde-etuina tarjoamme mm. palvelussuhdeasuntoja, työsuhdematkalipun sekä monipuolista vapaa-ajan toimintaa.

Vantaan ammattiopisto Varia on Vantaan kaupungin ylläpitämä nykyaikainen, monialainen ammatillista koulutusta järjestävä oppilaitos, joka toimii viidessä toimipisteessä eri puolilla Vantaata.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Hakijalla tulee olla ilma-aluksen huoltohenkilöstön EASA osa 66 B1/B2 lupakirja sekä vähintään 5 vuoden kokemus ilma-alusten huoltotoiminnasta.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Vahvaa näyttöä ilmailualan huoltotoiminnan tehtävistä ja vastuista sekä dokumentinhallinnasta. Edellytämme myös vahvaa verkkokoulutusvälineiden hallintaa. Toiselta tuntiopettajalta edellytämme Studentaosaamista ja toiselta OPA-välineen käyttöosaamista.

Luemme eduksi: Opetuskokemuksen, oppimisympäristöjen ja opiskelijahallintojärjestelmien tuntemuksen. Arvostamme erityisesti tiimissä toimimisen taitoa ja kehittävää työotetta. Tehtävässä edellytetään Studenta ja WorkSeed -ohjelmistojen sekä verkkokoulutusvälineiden monipuolista hallintaa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Palkkaus:  ovtes

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 2

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virkasuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Osaamispalveluesimies

Saatsi Jari

0438256809

jari.saatsi@vantaa.fi


Tavoitettavissa 8-16

Jarmo Kempas, lentokoneasennuksen koulutuspäällikkö. 040 702 2021 jarmo.kempas@eduvantaa.fi arkisin klo 9.00 -15.00

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Hakuaika alkaa: 26.04.2021 12:00Hakuaika päättyy: 10.05.2021 16:00

Jaa ilmoitus

Työpaikan luokittelut
Palvelusuhteen muoto
Työpaikkojen lukumäärä
Tehtävä on ollut haettavana aiemmin, tämä on uusintahaku
Hakukriteerit
Ilmoituksen kieli
Ammattialakategoria
Palvelusuhteen kesto