Päiväkodinjohtajia, useita tehtäviä

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Varhaiskasvatus

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.08.2021 - 

Vantaan varhaiskasvatuksen johtaminen ja asiakkaiden palveluohjaus uudistuu ja nyt haemme joukkoomme uusia varhaiskasvatuksen johtamisen ammattilaisia. 

Vantaan varhaiskasvatuksessa kuulemme aidosti lapsia ja perheitä. Luotamme ja panostamme osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Painotamme yhteisohjautuvuutta ja arviointitietoon perustuvaa toiminnan kehittämistä. Kannustamme työntekijöitä rohkeaan kokeilukulttuuriin. Uudistamme myös varhaiskasvatuksen johtamista saavuttaaksemme laadukkaan varhaiskasvatuksen tavoitteet ja parantaaksemme työmme vaikuttavuutta lasten ja perheiden elämässä. Kiinnostuitko? 

Jos olet innovatiivinen ja uudistumiskykyinen johtamisen ammattilainen ja sinulla on vahvaa pedagogista ja hallinnollista osaamista sekä hyvät henkilöstöjohtamisen taidot, saatat olla oikea henkilö päiväkodinjohtajan tehtävään Vantaalla. 

Osallistut palvelualueen strategian laatimiseen ja johdat strategian toteutumista omassa toimintayksikössäsi.  Osallistut myös aktiivisesti  varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja kehittämiseen yhteistyössä palveluyksikön/palvelualueen muiden päiväkodinjohtajien kanssa. Varmistat monialaisen yhteistyön toteutumisen omassa palveluyksikössäsi sekä kehität ja toteutat moniammatillista yhteistoimintaa eri yhteistyötahojen ja verkostojen kanssa.   

Vantaalla varhaiskasvatuksen toimintayksikön esimies johtaa toimintayksikön pedagogiikkaa, hallintoa ja taloutta. Vantaan varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmä auttaa sinua onnistumaan tässä tehtävässä. Jokaisessa varhaiskasvatuksen toimintayksikössä on johtoryhmä, joka yhdessä sinun kanssasi johtaa yksikön toimintaa. Jokaiselle päiväkodin johtajalle on Vantaalla nimetty työpariksi toinen päiväkodin johtaja. Tällä hetkellä tavoitteenamme on myös laajentaa ns. rinnakkaisjohtamisen mallia, jossa kaksi päiväkodinjohtajaa vastaavat yhdessä suuremman toimintayksikkökokonaisuuden johtamisesta. Mallissa toinen päiväkodinjohtaja vastaa asiakkuuksista ja pedagogiikasta ja toinen henkilöstöstä ja taloudesta. Työparina he vastaavat yhdessä laadukkaan varhaiskasvatuspalvelun järjestämisestä toimintayksikössään. 

Päiväkodinjohtajana saat vertaistukea esimiestiimistä sekä palveluyksikön laajennetusta johtoryhmästä. Esimiehesi lisäksi koko organisaation asiantuntevat tukipalvelut ja varhaiskasvatuksen johto auttavat sinua toimimaan kaupungin ja varhaiskasvatuksen palvelualueen strategisten tavoitteiden suuntaisesti ja menestymään tehtävässäsi. 

Voit hakea seuraaviin virkoihin: 

Kaakkoinen palveluyksikkö, lisätietoja antaa varhaiskasvatuspäällikkö Sari Utriainen p. 040 8322731, etunimi.sukunimi@vantaa.fi 

A) Päiväkodinjohtaja, Malminniityn toimintayksikkö, ks. Lisätietoja tästä 

B) Päiväkodinjohtaja, Hevoshaan toimintayksikkö, asiakkuudet ja pedagogiikka. ks. lisätietoja täältä.

C) Päiväkodinjohtaja, Vehnätien toimintayksikkö, ks. Lisätietoja tästä  

D) Päiväkodinjohtaja, Hiekkaharjun toimintayksikkö, ks. Lisätietoja tästä 

Keskinen palveluyksikkö, lisätietoja antaa varhaiskasvatuspäällikkö Lena Karlsson, p. 040 5528929, etunimi.sukunimi@vantaa.fi 

E) Päiväkodinjohtaja, asiakkuudet ja pedagogiikka, Ylästön pienalue. ks. Lisätietoja  täältä.

F) Päiväkodinjohtaja, henkilöstö ja talous, Ylästön pienalue. ks. Lisätietoa  täältä.

Läntinen palveluyksikkö, lisätietoja antaa varhaiskasvatuspäällikkö Teea Markkula, p. 040 5084819, etunimi.sukunimi@vantaa.fi 

G) Päiväkodinjohtaja, Koskikujan toimintayksikkö, ks. lisätietoja tästä 

Pohjoinen palveluyksikkö, lisätietoja antaa varhaiskasvatuspäällikkö Mikael Kokljuschkin, p. 040 5637895,  etunimi.sukunimi@vantaa.fi 

H) Päiväkodinjohtaja, Metsälinnun toimintayksikkö, ks. Lisätietoja tästä 

F) Päiväkodinjohtaja, Näätäpuiston toimintayksikkö, ks. Lisätietoja tästä 

Haethan tehtävään mahdollisimman pian. Aloitamme hakemusten käsittelyn jo hakuaikana. Haastattelut pidetään 26.4., 28.4. ja 3.5. Käytämme rekrytointiprosessissa videohaastattelua.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Varhaiskasvatuslain (540/2018) 31 §:n mukaan päiväkodinjohtajan kelpoisuusvaatimuksena 1.1.2030 alkaen on varhaiskasvatuksen opettajan (26 §) tai varhaiskasvatuksen sosionomin (27 §) kelpoisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito. Ennen 31§:n voimaantuloa kelpoisuusvaatimuksina päiväkodinjohtajan tehtävään on kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään tai kelpoisuus varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään ja kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito (74§). Lisäksi huomioidaan siirtymäsäännöksen (75 §) nojalla kelpoiset hakijat.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Aiempaa työskentelyä varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatuksen palvelujen hyvää tuntemusta.

Luemme eduksi: Hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot, uudistumiskyvyn sekä valmentavan johtamistavan. Lisäksi eduksi luetaan kokemus päiväkodinjohtajan työstä sekä työskentelystä monimuotoisessa ja –kulttuurisessa työyhteisössä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 3340 - 3450 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 9

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virkasuhde

Työaika: 38 h 15 min/viikko 

Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Hakuaika alkaa: 07.04.2021 16:00Hakuaika päättyy: 21.04.2021 16:00

Jaa ilmoitus

Työpaikan luokittelut
Palvelusuhteen muoto
Työpaikkojen lukumäärä
Tehtävä on ollut haettavana aiemmin, tämä on uusintahaku
Hakukriteerit
Ilmoituksen kieli
Ammattialakategoria
Palvelusuhteen kesto