Lääkäriksi Vantaalle - sijaisuudet, määräaikaisuudet, osa-aikaiset, kandiksi, YEK -jaksolle tai erikoistumaan

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Terveyspalvelut / Vantaan sairaala

Useita eri kohteita

Työsuhteen kesto: Määräaikaisia / osa-aikaisia virkoja, sopimuksen mukaan Tervetuloa lääkäriksi Vantaalle!

Jos arvostat erinomaisia koulutusmahdollisuuksia ja uusien työtapojen rohkeaa kokeilua – tule Vantaalle töihin! Meillä pääset jatkuvasti kouluttautumaan ja kehittymään, sillä osaava työntekijä on meille kultaakin kalliimpi.

Työyhteisöissämme viihdytään: meillä on avoin ja kannustava työilmapiiri sekä oikeudenmukainen johtamiskulttuuri. Tarjoamme hyvän perehdytyksen, koulutusta urapolulle ja kannustamme kohti selkeitä tavoitteita. Tarjoamme mahdollisuuden myös osa-aikaiseen työskentelyyn.

Tutustu lääkärin uratarinaan Vantaalla

Katso lisätietoja lääkärin työstä Vantaalla 'LÄÄKÄRIKSI VANTAALLE' -sivustolta

Tarjoamme terveyskeskuslääkäreille ja jatkokoulutuksessa oleville lääkäreille:

 • erinomaiset mahdollisuudet kouluttautua Suomessa
 • mahdollisuuden koulutuksiin myös ulkomailla
 • suunnitelmallisen perehdytyksen ja seniorikollegojen tuen
 • oman työn räätälöinnin
 • oppimista ja kouluttautumista arvostavan avoimen ilmapiirin
 • kilpailukykyisen palkkauksen
 • viikoittaiset tutortunnit YEK-vaiheen lääkäreille


Kehity Vantaalla

Panostamme täysillä lääkärien koulutukseen ja urakehitykseen. Opetusterveyskeskuksellamme on oma budjetti, joka on tarkoitettu kokonaisuudessaan lääkäreiden jatkokoulutuksen järjestämiseen. Kaikki Vantaan terveysasemat ovat osa ammattitaitoista opetusterveyskeskustamme.Kandien ja yleislääketieteeseen erikoistuvien opetusta ja koulutusta koordinoi opetusterveyskeskus. 

Jos olet YEK- ja erikoistumisvaiheessa oleva lääkäri, nimeämme sinulle oman henkilökohtaisen ohjaajan. Meillä on nimetty koulutusylilääkäri ja kaksi supertutoria.

Järjestämme:

 • YEK-seminaarin joka kuukausi
 • YLE-erikoistuville teemaseminaaripäivän kaksi kertaa vuodessa
 • kaikille lääkäreille suunnatun Lääkäriforumin kaksi kertaa vuodessa

Tee tutkimusta Vantaalla

Kannustamme akateemisen tutkimuksen pariin. Kuulumme Akateemiseen terveyskeskukseen (AkaTK), joka edistää tieteellisen tutkimustyön tekemistä perusterveydenhuollossa. Useat tk-lääkärimme ovat mukana kansallisissa Käypä hoito suositus -työryhmissä.

Missä tulet työskentelemään?

Terveysasemalla

Lääkärimme työskentelevät seitsemällä terveysasemalla, ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Kaikilla terveysasemilla toimii päiväpoliklinikka, jossa hoidetaan kiireellistä hoitoa vaativat asiakkaat ilman ajanvarausta.

 • Kehitämme aktiivisesti sähköisiä palveluita, etäpalvelumuotoja sekä uusia toimintamalleja
 • Meillä on hyvät  erikoisalojen konsultaatiomahdollisuudet
 • Käytössämme on listautumismalli, jossa paljon terveyspalveluita tarvitsevat saavat omalääkärin

Voit räätälöidä työsi sisältöä mielenkiintosi mukaan. Vastaanottojen lisäksi voit työskennellä äitiys- ja lastenneuvoloissa, ehkäisyneuvoloissa sekä koululääkärinä tai päihde -ja mielenterveystyössä.

Vantaan sairaalassa 

Vantaan sairaalaan kuuluu:

- Seutulassa sijaitseva Katriinan sairaala (seitsemän profiloitunutta kuntoutusosastoa, muistisairauksien diagnostiikkaan keskittyvä geriatrinen vastaanotto, päiväsairaala)
- Rekolassa Peijaksen sairaalassa kaksi geriatrista akuutti- ja arviointiyksikköä, kotisairaala
- Kotihoidon viisi lääkäriä kuuluvat myös sairaalan alaisuuteen 

Meillä on koulutusoikeudet Helsingin yliopistossa geriatriaan ja  palliativisen erityispätevyyteen.

Työskentelysi sairaalassa hyväksytään erikoistumispalveluksi yleislääketieteeseen ( hieman yliopistosta riippuen).

Sairaalassa työskentelevät YEK-ja YLE-erikoistumisvaiheen lääkärit osallistuvat terveysasemien seminaareihin.  Erikoistuville nimeämme ohjaajan ja   sairaalassa on järjestetty tiivis konsultaatio- ja seniorituki.  

Suunnittelemme lääkärin sijoitukset osaamisen, koulutustarpeen ja kiinnostuksen mukaisesti. Sinulla on  mahdollisuus työskennellä eri vuodeosastoilla, kotisairaalassa, kotihoidossa, poliklinikalla.  Päivystysvelvollisuutta ei meillä ole. 

Jos olet 4.vuosikurssin suorittanut kandidaatti, voit työskennellä jo osastotyössä.

Vantaan sairaalassa lääkäri on osa moniammatillista työyhteisöä. Sairaalassa on käynnissä iso kaksivuotinen toiminnan kehittämisohjelma ja myös lääkärit osallistuvat tähän aktiivisesti.  

Työnantajana Vantaa tunnetaan 

Avoimesta työilmapiiristä, oikeudenmukaisesta johtamiskulttuurista, rohkeista mahdollisuuksista kokeilla uusia työ- ja toimintatapoja sekä hyvistä koulutusmahdollisuuksista. Otimme ensimmäisenä pääkaupunkiseudun kuntana käyttöön asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin, joka tarjoaa valtavan potentiaalin digitaalisten palvelujen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen.

Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Vantaa on rohkea ja rento työnantaja, joka tarjoaa:

 • Avoimen työilmapiirin
 • Mahdollisuuden kokeilla uusia työ- ja toimintatapoja
 • Vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Terveyskeskuslääkäri (Suomessa laillistettu lääkäri)

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: Muu, mikä (Avoin haku)

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Lisätietoja:

Toni Vuori, ylilääkäri,
Länsi-Vantaan terveysasematulosyksikkö
p. 050 3121896
toni.vuori@vantaa.fi 


Sirpa Sairanen,  ylilääkäri
Vantaan sairaala
p. 050 3124464
sirpa.sairanen@vantaa.fi 

Pirjo Pennanen,ylilääkäri
Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto
p. 043 8254942
pirjo.pennanen@vantaa.fitai

Mikko Käyhty, henkilöstöasiantuntija
p. 050 3121596
mikko.kayhty@vantaa.fi Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Jaa ilmoitus

Työpaikan luokittelut
Palvelusuhteen muoto
Työpaikkojen lukumäärä
Hakukriteerit
Ilmoituksen kieli
Ammattialakategoria
Palvelusuhteen kesto