Varhaiskasvatuksen erityisopettajien avoin haku

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Varhaiskasvatus


Etsimme joukkoomme työstänsä innostuneita varhaiskasvatuksen erityisopettajia Vantaan päiväkoteihin!

Varhaiskasvatuksen erityisopettajana vastaat lasten tuen tarpeiden arvioinnista, tuen suunnittelusta ja toteuttamisesta ja tuen toteuttamisen arvioinnista yhteistyössä varhaiskasvatuksen muun henkilöstön kanssa. Tehtävässä tuet ja ohjaat varhaiskasvatuksen inklusiivisen toimintakulttuurin kehittämistä toimintayksikössä yhdessä päiväkodin johtajan kanssa. Osallistut tuen suunnittelun ja arvioinnin prosessien ohjaamiseen sekä tuen kohdentamisen arviointiin. Työssä korostuvat pedagoginen asiantuntemus ja tiivis yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Tehtävässä toimit yhteistyössä varhaiskasvatuksen toimintayksikön henkilökunnan, päiväkodin johtajan ja eri lapsiperhepalvelujen toimijoiden kanssa.

Etsimme Vantaalle varhaiskasvatuksen erityisopettajia sekä ryhmiin että varhaiskasvatuksen laaja-alaisiksi erityisopettajiksi. Pienennetyssä ryhmässä toimivana varhaiskasvatuksen erityisopettajana toimit 1–2 lapsiryhmässä ja työsi kohdentuu etenkin tehostettuun ja erityiseen tukeen, painottuen kokoaikaiseen tai säännölliseen samanaikaisopettajuuteen. Laaja-alaisena varhaiskasvatuksen erityisopettajana työssäsi painottuu jaksottainen ja osa-aikainen samanaikaisopetus toimintayksikön eri lapsiryhmissä, kohdentuen pääsääntöisesti yleiseen ja tehostettuun tukeen.

Mitä odotamme sinulta?

Sinulla on vahva erityispedagoginen osaaminen. Toivomme sinun olevan iloinen ja kannustava tiimipelaaja, joka luo positiivista ilmapiiriä ympärilleen. Ymmärrät ja arvostat jokaisen lapsen yksilöllisyyttä ja olet sitoutunut tukemaan heidän kasvuaan ja oppimistaan. Toivottavasti olet myös innostunut oppimaan uutta ja kehittämään osaamistasi. Sinulla on mutkaton asenne lasten ja perheiden moninaisuuteen ja haluat olla aktiivisesti läsnä lasten toiminnassa. Edellytämme sinulta hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa.

Mitä tarjoamme sinulle?

Vantaan päiväkotien toimintakulttuuri perustuu avoimuuteen. Voit ilmaista ideasi ja näkemyksesi avoimesti, meillä näkemystäsi arvostetaan. Tehtävässä pääset osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon. Pääset työskentelemään ympäristössä, jossa tuetaan uudistumista ja kehittymistä. Meillä korostamme yhteisöllisyyttä, ja odotamme, että olet innostunut tiimipelaaja.

Tarjoamme sinulle joustavan työn, jota on mahdollista muokata aiemman osaamisesi ja vahvuuksiesi pohjalta sekä mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa laadukasta erityispedagogista opetusta palvelualueella, jossa toiminnan ja osaamiseen kehittämiseen panostetaan.

Saat kaikkea tätä Vantaalla

  • hyvät koulutusmahdollisuudet oman työsi ja ammatillisuutesi kehittämiseen
  • vertaismentorointiryhmän tuen ensimmäiselle työvuodelle
  • vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi johtoryhmän kautta
  • vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet
  • työnantajan, joka suuntaa resursseja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen
  • monipuoliset henkilöstöedut, kuten esimerkiksi liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedun, lounasedun ja työmatkaedun julkisen liikenteen käyttöön.

Monikulttuurisesti painottuneissa päiväkodeissamme kelpoisuusvaatimukset täyttävälle varhaiskasvatuksen erityisopettajalle maksetaan 150- 200 euron rekrytointilisää. Olethan yhteydessä, jos haluat tietää lisää.

Tuemme henkilöstön hyvinvointia mahdollistamalla ja tukemalla liikunnallista elämäntapaa. Kaupungin työntekijät voivat hyödyntää mm. uimahallien, kuntosalien ja ryhmäliikunnan sekä hierontayritysten etuhintaisia palveluja. Lisäksi tarjolla on usein myös alennushintaisia lippuja kulttuuritapahtumiin.

Vantaa maksaa muualta kuin lähikunnista muuttaville muuttorahaa 1500 euroa, kuuden kuukauden koeajan jälkeen. Lähikunniksi luetaan Helsinki, Espoo, Kauniainen, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Sipoo, Vihti ja Kirkkonummi. Muuttoraha koskee vakituisia työsuhteita ja vain varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen erityisopettajia sekä päiväkodin johtajia.

Miten haen paikkaa?

Haethan paikkaa rekrytointijärjestelmämme kautta. Ilmoita hakemuksessasi, oletko kiinnostunut ensisijaisesti ryhmässä toimivan erityisopettajan tehtävästä, laaja-alaisen erityisopettajan tehtävästä vai molemmista. Kerrothan myös, millä varhaiskasvatusalueella haluaisit työskennellä ja jos sinulla on mielessäsi joku tietty päiväkotiyksikkö, johon haluaisit työllistyä.

Tutustu tarkemmin vantaalaisiin päiväkoteihin.

Tule osaksi Vantaan varhaiskasvatusyhteisöä – yhdessä rakennamme tulevaisuutta ja tuemme jokaista lasta matkallaan oppimisen iloon!

Jätä hakemuksesi jo tänään ja #vantaudu työkaveriksemme!

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain mukainen varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuus. Huomioimme haussa myös opintojensa loppuvaiheessa olevat varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi opiskelevat. Edellytämme hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.
Palkkaus: kelpoisuusvaatimukset täyttävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäväkohtainen palkka on 3303 euroa/kk. Lisäksi maksamme mahdolliseen aiempaan työkokemukseen perustuvaa työkokemuslisää (3-8%) ja rekrytointilisää monikulttuurisissa päiväkodeissa työskenteleville 150 - 200 eur/kk. Kuukausipalkka sijoittuu välille 3303 - 3767 eur/kk.
Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikostaustaote. Alle kouluikäisten lasten kanssa työskentelevien valittujen henkilöiden hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys tarkastetaan (tartuntatautilaki § 55).  
Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen
Palvelusuhteen muoto: Työsuhde
Työaika: 38 h 15 min/viikko

Lisätietoja avoimista tehtävistä:

henkilöstöasiantuntija
Heidi Miettinen
040 482 4438
heidi.miettinen@vantaa.fi

Meille Vantaan kaupungilla on tärkeää työyhteisön tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus. Toivomme saavamme hakemuksia erilaisilta taustoilta olevilta henkilöiltä, kuten eri-ikäisiltä, eri sukupuolta olevilta ja erilaisista kieli-, kulttuuri- ja vähemmistöryhmiin kuuluvilta.

Jaa ilmoitus

Työpaikan luokittelut
Palvelusuhteen muoto
Työpaikkojen lukumäärä
Hakukriteerit
Ilmoituksen kieli
Ammattialakategoria
Palvelusuhteen kesto