Maisema-arkkitehti

Vantaan kaupunki, Kaupunkiympäristö, Kadut ja puistot
Viheralueiden suunnittelu

Asematie 6 A, 01030 Vantaan kaupunki

Työsuhteen kesto: Vakituinen 08.01.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan

Haemme kehitysmyönteistä, motivoitunutta ja osaavaa maisema-arkkitehtia viheraluesuunnittelun vastuualueellemme.  Tarjoamme sinulle vakaan toimintaympäristön, erinomaiset mahdollisuudet kehittää osaamistasi ja modernin yhdistelmän etä- ja läsnätyötä.
 
Viheraluesuunnittelu vastaa puistojen ja liikuntapaikkojen suunnittelusta osana kadut ja puistot -palvelualueen suunnitteluyksikköä. Viheralueiden suunnittelussa laaditaan vuosittain n. 30 - 40 kpl yleis- ja toteutussuunnitelmia, joita ovat mm. puistoleikkipaikat ja toimintapuistot, vetovoimakohteet, ulkoilureitit, kulttuuriympäristöt, koirapuistot ja skeittipaikat. Viheraluesuunnittelu on noin 10:stä asiantuntijasta koostuva tiimi.

Maisema-arkkitehdin ydintehtäviä ovat puistojen ja julkisten viher- ja ulkoilukohteiden (mahdollisesti myös liikunta-alueet) suunnitteluttaminen, toiminnan suunnittelu, jatkuva yhteistyö kaavoituksen kanssa sekä asiantuntijana toimiminen asukkaiden ja sidosryhmien suuntaan. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita suunnitteluyksikön muiden vastuualueiden ohella ovat rakentamisen ja kunnossapidon yksiköt sekä asema- ja yleiskaavoitus.  

Suunnitteluyksikkö vastaa kaupungin yleisten alueiden suunnittelusta ja siihen kuuluvat viheralueiden suunnittelun lisäksi kadunsuunnittelu, vesihuollon yleissuunnittelu, liikenteen aluesuunnittelu ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.

Tehtävässä menestymiseen auttavat osaaminen viheralueiden ja puistojen suunnittelusta, hyvä stressinsietokyky, hyvä itsensä johtamistaito, järjestelmällisyys, oma-aloitteisuus, yhteistyökyky sekä hyvät sosiaaliset taidot. Riittävän pohjaosaamisen lisäksi tärkeintä on kuitenkin halu kehittyä tehtävässä. Vantaan kaupunki kannustaa itsensä kehittämiseen ja mahdollistaa työelämässä jatkuvan kouluttautumisen.  

Vantaa on yksi Suomen nopeimmin kasvavista kaupungeista, joka päätti juuri ratikan toteutuksesta alkuvuodesta 2023 vahvistuneen yleiskaavan mukaisesti. Osallistava suunnittelu ja sitä kautta vuorovaikutus asukkaiden kanssa ovat entistä merkittävämmässä roolissa tiivistyvän kaupunkiympäristön rakentamisessa. 

Vantaalla on käytössään täysin uudenlainen MATTI-toimintamalli ja tietojärjestelmä (M-files, Novapoint, ArcGis). Se on uudistanut maankäytön koko elinkaaren hallinnan kaavoituksesta ja suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon saakka. MATTI muodostaa digitaalisen paikkatietopohjaisen kokonaisuuden, josta on helppo hahmottaa ja hallita tulevia, meneillään olevia sekä jo rakentuneita kohteita.
 
Työpaikka sijaitsee Tikkurilan keskustassa erinomaisten kulkuyhteyksien äärellä, Asematie 6:ssa.

Tule mukaan rentoon, rohkeaan ja asiantuntevaan joukkoomme!

 Haastatteluja pidetään erikseen sovitusti hakuajan päätyttyä Vantaan Tikkurilassa.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Ylemmän korkeakouluasteen maisema-arkkitehdin tutkinto tai vastaava tutkinto sekä kokemusta toimialalta

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Kokemusta viheralueiden yleis- ja toteutussuunnittelusta sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Luemme eduksi: 

  • Aiemman työkokemuksen kunta-alalta 
  • Muun yleisten alueiden ja kunnallisteknisen suunnittelun
  • Monialaisen suunnittelun sekä rakennuttamisen
  • Asemakaavoitus ja - suunnitteluprojektien vetovastuun (joko tilaajan tai tuottajan puolelta)
  • Kokemuksen ja osaamisen CAD-suunnittelutyökaluista 
  • Erinomaiset vuorovaikutustaidot

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) mukaisesti.

Palkkaus: 4047.21 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 36 h 15 min/viikko 


Yhteystiedot:

Puistosuunnittelupäällikkö

Mäkilä, Sirpa

040 581 9037

sirpa.makila@vantaa.fiVantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esihenkilötyötämme. Meille Vantaan kaupungilla on tärkeää työyhteisön tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus. Toivomme saavamme hakemuksia erilaisilta taustoilta olevilta henkilöiltä, kuten eri-ikäisiltä, eri sukupuolta olevilta ja erilaisista kieli-, kulttuuri- ja vähemmistöryhmiin kuuluvilta.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Hakuaika alkaa: 20.11.2023 12:00Hakuaika päättyy: 08.12.2023 16:00

Jaa ilmoitus

Työpaikan luokittelut
Palvelusuhteen muoto
Työpaikkojen lukumäärä
Hakukriteerit
Ilmoituksen kieli
Ammattialakategoria
Palvelusuhteen kesto