Barnskötare inom småbarnspedagogik

Vanda stad, Fostran och lärande, Svenskspråkiga servicen
Håkansböle daghem

Galoppbrinken 5 01200 Vanda

Anställningsförhållandets längd: ordinarie 12.10.2022 eller enligt överenskommelse - 


Välkommen och jobba på Håkansböle daghem!

Här har du möjligheten att få jobba i ett litet daghem där du har möjligheten att vara med och påverka verksamheten. 

Vårt hemtrevliga daghem har genomtänkta utrymmen och en nyrenoverad gård som lockar till lek och rörelse. Området är naturnära och har mångsidiga möjligheter till idrotts- och kulturerfarenheter. Vi satsar på att ta till vara både barns och vuxnas kompetenser och styrkor, hos oss är både barn och vuxna delaktiga i beslutsfattande.

Ta gärna kontakt med daghemsföreståndaren. Du är välkommen att besöka vår enhet och bekanta dig med vår verksamhet. Vi svarar gärna på dina frågor!

I Vanda har du omfattande möjligheter att utveckla verksamheten och utveckla ditt eget kunnande. Vanda stad erbjuder goda utbildningsmöjligheter och de mångsidiga nätverken fungerar som ett stöd för dig i din professionella roll.

Uppgifter om anställningen

Behörighetsvillkor: Barnskötare (Behörighet som barnskötare enligt lagen om småbarnspedagogik)

Utöver behörighetsvillkoren förutsätter vi: Goda kunskaper i svenska

Villkoren i tjänsteförhållandet bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

Lönesättning: 2188,28 + rekryteringstillägg och eventuella erfarenhets tillägg

Tillstånd som krävs: Den utnämnda personen ska uppvisa ett giltigt utdrag ur brottsregistret, Vi kontrollerar att personer som utses till att arbeta med vård av barn under skolåldern lämnat en utredning om eventuell förekomst av tuberkulos i andningsorganen (lagen om smittsamma sjukdomar § 55)

Antalet anställningar: 1

Prövotid: Anställningen har 6 månader prövotid

Heltids-/deltidsarbete: heltid

Typ av anställning: arbetsavtalsförhållande

Arbetstid: 38 h 15 min/vecka 


Kontaktinformation:

Virmanen, Mia-Maria

0503124823

mia-maria.virmanen@vantaa.fi

Anträffbar 8:00-15:00


Vanda är en ansvarsfull arbetsgivare. Vi stöder våra anställdas välbefinnande och kompetens, och främjar en god atmosfär inom arbetsgemenskaperna. Vi utvecklar ständigt vårt chefsarbete.
Skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Videointervju kan användas i rekryteringsprocessen.

Ansökningstiden börjar: 30.08.2022 12:00Ansökningstiden går ut: 11.10.2022 16:00

Dela jobbannonsen

Työpaikan luokittelut
Typ av anställning
Antalet anställningar
Ansökningskriterier
Annonsens språk
Yrkesområde/kategori
Anställningsförhållandets längd