Sosiaalityöntekijä, Perhesosiaalityön yksikkö

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, perhepalvelut
Perhesosiaalityön yksikkö

Vernissakatu 6, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 03.09.2019 tai sopimuksen mukaan - 


Haluatko olla mukana kehittämässä uutta Perhesosiaalityön yksikköä? Tässä on tilaisuutesi! Haemme sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan 19.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Vantaalla vahvistetaan ja kehitetään erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalihuollon palveluja. Erityisen tuen sosiaalityöhön tulee yhteensä kahdeksan sosiaalityöntekijää ja kaksi sosiaaliohjaajaa sekä johtava sosiaalityöntekijä. Tiimin tehtävänä on palvella erityisen tuen tarpeessa olevia perheitä.

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityö on lasten ja perheiden kannalta merkittävää työtä ja sinulla on mahdollisuus olla mukana sitä kehittämässä. Toimit sosiaalihuoltolain erityistä tukea tarvitsevan lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä ja teet suunnitelmallista muutostyötä yhteistyössä tukea haluavien perheiden kanssa. Työn tavoitteena on, että erityisen tuen asiakkaana oleva lapsi ja hänen perheensä saavat tarvitsemansa tuen ja avun ja omien voimavarojen käyttö vahvistuu.

Työtä tehdään moniammatillisissa verkostoissa rakentaen lapsen ja perheen tarpeita vastaavaa tukimuotojen kokonaisuutta. Vastaat asiakassuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä ja tarvittavien palvelujen ja tukitoimien (mm. perhetyö, kotipalvelu, tukiperhe ja tukihenkilö) suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioimisesta.

Olemme mukana SIB Vantaa toiminnassa. Toiminnan pohjana on SOS-lapsikyläsäätiön kehittämä Perhekumppani –malli.

Uusi toimistomme sijaitsee Tikkurilassa, juna-aseman välittömässä läheisyydessä. Työntekoamme on tukemassa muutosvalmennus sekä säännölliset työnohjaukset. Tiimillä on vuosittain työnkehittämispäiviä ja työhyvinvointipäivä. Käy tutustumassa meihin täällä!

Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisevää toimintatapaa ja moniammatillista työskentelyä. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää reipasta ja aloitteellista työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, verkostotyön taitoja, hyvää kirjallista ilmaisukykyä sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn .

Tehtävän hoitamiseksi sinulla on käytössäsi mm. oma työhuone, kannettava tietokone, älypuhelin ja lakimiesyksikön tuki.Vantaan kaupunki tukee työmatkojasi työsuhdematkalipulla. Vantaalla on käytössä rekrytointilisä 150 euroa/kk.

Tervetuloa meille töihin!

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalityöntekijä (Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus). Pätevien hakijoiden puuttuessa voidaan palkata korkeintaan vuoden määräaikaiseen sijaisuuteen henkilö, jolla on suoritettuna laissa määritelty riittävä määrä sosiaalityön opintoja. Sosiaalityön opiskelijalla on mahdollisuus kolmen kuukauden palkalliseen opintovapaaseen gradun kirjoittamista varten.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 3154,42 euroa/kk + 150 euron rekrylisä 30.6.2020 asti, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.


Yhteystiedot:

vs sosiaalityön esimies, johtava sosiaalityöntekijä
Knoblock, Ann-Britt
P. 040-5183488
annbritt.knoblock@vantaa.fi

Vaaltola, Sanna
sanna.vaaltola@vantaa.fi

Reinikainen, Päivi
paivi.renikainen@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Hakuaika alkaa: 02.08.2019 08:00Hakuaika päättyy: 02.09.2019 16:00
Hakukriteerit
Ilmoituksen kieli
Ammattialakategoria
Palvelusuhteen kesto