Osa-aikainen sairaanhoitaja, Vantaan sairaala

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, vanhus- ja vammaispalvelut
Osasto 7, Konfuusio-osasto

Katriinankuja 4, 01760 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 06.09.2019 - 22.07.2020


Etsimme Vantaan sairaalaan osasto 7:lle sairaanhoitajaa osa-aikaiseen sijaisuuteen!

Työ on kolmivuorotyötä osastolla, jossa hoidetaan sekavuudesta kärsiviä potilaita. Potilaiden sekavuus voi johtua esim. muistisairaudesta, neurologisesta sairaudesta, infektiosta , leikkauksen jälkitilasta tai päihteiden käytöstä.

Osastolla omahoitajat tekevät tiivistä ja moniammatillista yhteistyötä vastaten potilaan lääkehoidosta ja osallistumalla mm. lääkärinkiertoon, tavoitekokouksiin, hoitoneuvotteluihin, kotiutuksien suunnitteluun ja järjestämiseen.

Osastollamme on eri-ikäisiä ammattilaisia. Työyhteisössä on keskusteleva ilmapiiri, jota arvostamme potilaan hoitotyössä. Vuorovaikutus niin potilaan kuin hänen omaistensa kanssa on merkittävä elementti potilaan toipumisessa ja eheytymisessä. Arvostamme työntekijässä halua ja tahtoa löytää niin fyysisiä kuin psyykkisiä voimavaroja potilaassaan, jotta  potilas voisi palata kotiinsa tai aikaisempaan elinympäristöönsä.

Kannustamme työyhteisöä ja työntekijöitä kehittämään toimintakulttuuria ja työtapoja potilaiden parhaaksi. Sairaalassa järjestetään omaa sisäistä koulutusta ja toinen sairaanhoitaja on mukana perehdytyksessä.

Tervetuloa töihin Vantaan sairaalaan!

Vantaan sairaalaan kuuluvat Seutulan maalaismaisemassa sijaitseva Katriinan sairaala ja Peijaksen sairaalassa sijaitseva akuuttigeriatrinen yksikkö. Katriinan sairaalassa on seitsemän sairaalaosastoa, joista jokainen on profiloitunut omaan erikoisalaansa, kuten esimerkiksi hoitamaan murtumapotilaita, aivoverenkiertohäiriöpotilaita, haavapotilaita ja infektiosairauksia. Peijaksen sairaalassa akuuttigeriatrisessa yksikössä on kaksi geriatrista arviointi- ja akuuttiosastoa sekä kotisairaala.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sairaanhoitaja (Laki 559/1994 5§ mukainen laillistus).

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Hyvää suomen kielen taitoa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Edellytettävät luvat: Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Osa-aikainen (50%)

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan, jaksotyö


Yhteystiedot:

Osastonhoitaja, Sarkkinen Marjatta
P. 0503121990
marjatta.sarkkinen@vantaa.fi
Tavoitettavissa klo 8-16

Rantala, Maija
P. 050 3121991
maija.o.rantala@vantaa.fi

Laurikainen, Noora
P. 040 5388 266

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Hakuaika alkaa: 29.07.2019 13:00Hakuaika päättyy: 02.09.2019 16:00
Hakukriteerit
Ilmoituksen kieli
Ammattialakategoria
Palvelusuhteen kesto