Informatör, Fostran och lärande

Vanda stad, Fostran och lärande, Gemensamma tjänster
Verksamhetsområdet för fostran och lärande, Information och interaktion

Silkesfabriksvägen 5, Dickursby, Vanda

Arbetsförhållandets längd: Ordinarie 01.03.2023 eller enligt överenskommelse.

Hej, vill du göra mångsidig kommunikation för Vandas svenskkunniga invånare? Är du intresserad av hur kommuner arbetar och vill du dra ditt strå till stacken för att på bästa möjliga sätt informera om stadens service, synliggöra beslutsfattande och engagera Vandabor i olika påverkningsmöjligheter?

Den svenskspråkiga informatören jobbar inom det svenskspråkiga serviceområdet som i organisationen placerar sig inom verksamhetsområdet för fostran och lärande men innefattar också övrig svenskspråkig service. Ungefär hälften av kommunikationsbehovet finns inom småbarnspedagogiken och utbildningen.

Som Vanda stads svenskspråkiga informatör får du jobba över alla verksamhetsområdens gränser och bekanta dig med kommunens verksamhet på många olika plan. Du trivs med ett brett arbetsfält och kan problemfritt engagera dig i olika typer av ärenden t.ex. inom småbarnspedagogik och utbildning, biblioteks- och kulturservice.

Under en vanlig arbetsdag skapar du innehåll för sociala medier, svarar på invånarnas frågor och önskemål, uppdaterar externa och interna webbsidor och skriver nyheter för olika digitala och icke digitala kanaler. 

Du upprätthåller och utvecklar informationskanaler och informationspraxis på båda språken, deltar i bl.a. upprätthållandet av vanda.fi och dess utvecklingsarbete. Du deltar i undervisningsnämndens svenskspråkiga sektions och påverkar organet Svenska kommitténs möten och sköter ansvarsfullt deras kommunikation. En gång om året sammanställer du en svenskspråkig kommunikationsöversikt. Du informerar också internt och stöder våra sakkunnigas informations- och materialproduktion.

I krissituationer är du redo att agera snabbt och ge ditt stöd för den direktör som behöver dig. Du trivs i uppgiften om du har ett nyfiket lynne och har lätt för att finna dig i nya situationer t.ex. på torget i Dickursby eller i en skola på ett nyhetsuppdrag. Du kommer långt med ett självständigt arbetssätt, kreativa idéer och lyhördhet för vad som händer i Finlands fjärde största och mest mångkulturella stad!  

Du skapar innehåll främst på svenska men du ryggar inte tillbaka för att också kommunicera i tal och skrift på finska och varför inte på engelska? 

I Vanda är det lätt att trivas   

Vi erbjuder dig en öppen och uppmuntrande arbetsgemenskap där de anställda upplever ett positivt arbetsengagemang och värnar om ett gott arbetsklimat.

Vanda är känd som en stad i metropolområdet där man har mod, förmåga och vilja att göra saker på ett nytt sätt. Inom utvecklingsarbetet samarbetar vi aktivt med olika nätverk. Vi tar fram nya lösningar och för dialog över gränserna.   

Det är trevligt att jobba i Vanda och det är lätt att sköta vardagen vid sidan om arbetet.  Vi arbetar enligt en hybridmodell vilket gör det lättare att förena vardag och arbetsliv.  Vår hybridmodell innebär att du kan arbeta en del av arbetsveckorna på vårt verksamhetsställe i Dickursby som ligger intill utmärkta trafikförbindelser och i övrigt på distans om du vill.

För vår personal erbjuder vi en arbetsreseförmån, lunchförmån och kultur- och motionsförmåner. Semestrarna här i Vanda känns som riktig semester eftersom semestrarna förlängs av de extra veckor som arbetserfarenheten medför och lördagarna inte förbrukar de intjänade semesterdagarna.    

Är du nyfiken på hur dina blivande Vandakollegor ser ut och vad de sysslar med? Kolla in #töissävantaalla på Instagram! Om du fortfarande funderar på vad Vanda har att erbjuda för dig, kan du bekanta dig med Vanda som arbetsgivare på vår webbsida Välj Vanda (på finska).

Förhoppningsvis har vi kunnat väcka ditt intresse. Lämna in din ansökan redan i dag och bli vår Vandakollega! Välkommen att arbeta hos oss!


Information om anställningen

Behörighetsvillkor:  Lämplig högskoleexamen

Utöver behörighetsvillkoren förutsätter vi att: 

  • du har mångsidig erfarenhet och dokumenterad erfarenhet av kommunikation via flera olika kanaler 
  • du skriver och talar svenska på modersmålsnivå och finska på utmärkt nivå

Som merit räknar vi att: 

  • du har en uppfattning om hurdan effektiv kommunikation är för olika intressegrupper inom staden 
  • Sociala medier är ditt andra hem och du skapar problemfritt innehåll t.ex. på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube.
  • Du förstår hur tillgänglighetsdirektivet inverkar på kommunens kommunikation och du skapar lättförståeligt webbinnehåll 
  • du har goda samarbetsfärdigheter och du vågar föra fram din egen expertis 
  • du kan jobba självständigt och målinriktat också under tidspress, t.ex. när kommunikationsbehovet egentligen fanns redan igår! 
  • utöver svenska och finska ses övriga språkkunskaper som en merit

Villkoren i anställningsförhållandet bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA/KVTES).

Lön:  2921,54 euro/mån, och också ett eventuellt tillägg baserat på tidigare arbetserfarenhet.

Antalet anställningar: 1

Prövotid: För uppgiften gäller en 6 månaders prövotid.

Heltids-/deltidsarbete: Heltid

Typ av anställning: Arbetsavtalsförhållande

Arbetstid: 36 h 45 min/vecka

Kontaktinformation:

Ekonomi- och administrationschef
Raakel Tiihonen
040 515 8831
raakel.tiihonen@vantaa.fi
Anträffbar 30.1. kl. 9.00-10.30 och 6.2. kl. 10-12.00


Vanda är en ansvarsfull arbetsgivare. Vi stöder våra anställdas välbefinnande och kompetens och främjar en god atmosfär inom arbetsgemenskaperna. Vi utvecklar ständigt vårt chefsarbete.

Skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem. Ansökningstiden för Vandas ansökningar går ut kl. 16.00.

Videointervjuer kan komma att användas i rekryteringsprocessen.

Ansökningstiden börjar: 25.01.2023 12:00Ansökningstiden går ut: 08.02.2023 16:00

Dela jobbannonsen

Työpaikan luokittelut
Typ av anställning
Antalet anställningar
Ansökningskriterier
Annonsens språk
Yrkesområde/kategori
Anställningsförhållandets längd